Professionele opvang

Wat is dat eigenlijk professionele opvang?

In onze ogen is dat meer dan voldoen aan de wettelijke eisen, zoals is aangegeven in de Wet Kinderopvang. Wij hebben in ons pedagogisch beleidsplan een aantal punten opgenomen die er voor zorgen dat we nog meer kwaliteit bieden.

Een van onze kwaliteiten is dat we dagelijks buitenspelen met de kinderen en dat we dat doen om de kinderen zelfredzamer en zelfverzekerder te maken, hierom kiezen bewust voor de “buitengebieden van Oldenzaal”. Zoals Het Hulsbeek, de Hoge Venterink, de Engelse tuin, etc. De buitengebieden zorgen voor extra uitdaging in het spel van het kind en zorgt voor afwisseling in de manier van spelen en gebruik van de speelruimte. Daarom: We werken met messen, maken vuurtje en koken op het vuur. Al dan niet met wat we in de natuur kunnen vinden.

We spelen in op wat het kind nodig heeft (individueel of de groep). Om een beter beeld te krijgen van het kind gebruiken we de J!K Methode. Hiermee kijken we in welk kleurenpalet het kind zich bevind en wat dat vraagt dat in de aanpak naar het kind van ons, als professional.

We hebben tijdens de overdracht aan ouder, als het kind opgehaald wordt altijd een gesprek over hoe de dag is verlopen en soms nemen we wat langer de tijd om het welbevinden van het kind te bespreken.

Allemaal mooie zaken waarin onze professionaliteit aan bod komt.

Als team zijn we ons bewust van een aantal punten die wat meer op de achtergrond zijn gekomen en dat willen we dit jaar oppakken. Wat zullen jullie daarvan merken?

  • Elk kind heeft een eigen mentor. Jullie kunnen een mail verwachten vanuit de mentor van je kind(eren). De mentor is het vaste aanspreekpunt voor het kind en ouders.
  • Eind september zullen de jaargesprekken plaatsvinden met ouders en mentor van het kind. Hierin wordt uitgebreid het J!K profiel besproken en het welbevinden van het kind op de BSO.
  • Het team ontvangt een aantal trainingen die gaan over de inzet van de pedagogen die ons inspireren en verdieping in de J!K methode. Vanuit de pedagogen zullen we ook een plan maken wat en hoe we de inspiratie omzetten naar praktische gereedschappen die we kunnen gebruiken op en met de groep.

Heb je een vraag?

Zijn er misschien onduidelijkheden waar je meer informatie over wilt hebben? Bekijk de veelgestelde vragen of stel je vraag online!

Stel je vraag

Laat jouw kind spelen, ontdekken, leren en doen

Kom gerust eens sfeer proeven of meld jouw kind direct aan!

Contact opnemen